Polityka prywatności

Home » Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez witrynę internetową firmy Hanaya Sushi (zwana dalej Firmą) dostępną pod adresem www.hanaya.pl (zwana dalej Witryną) prowadzoną przez Hanaya Sushi ,  ul.Solna 11, Kołobrzeg. Firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

I. Dane zbierane przez Witrynę w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny.

1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Witrynę w celu obsługi Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

2. Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

II. Dane zbierane przez Witrynę podczas wysyłania formularza kontaktowego.

Witryna będzie od Państwa zbierać następujące dane osobowe w przypadku wysłania formularza kontaktowego:

1. nazwisko i imię

2. adres email

3. numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie do realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

III. Marketing Firmy

Firma może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą do przysłania Państwu informacji o produktach, usługach i ofertach. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. W celu rezygnacji z otrzymywania w/w informacji prosimy o kontakt pod adresem: hanaya@hanaya.pl

IV. Udostępnienie informacji

Firma może, za Państwa zgodą, udostępnić zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

1. firmy dostarczającej nasze produkty.

Udostępnianie danych powyższym firmom jest potrzebne w celu realizacji zamówień.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V. Środki techniczne i Państwa obowiązki

1. Firma dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

VI. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw ?

1. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia ich, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia.

2. Istnieje także możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem :hanaya@hanaya.pl

VII. Inne strony internetowe

W ramach strony www.hanaya.pl mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Firmę. Strony te mogą posiadać własne zasady dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

VIII. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: hanaya@hanaya.pl lub z poziomu formularza w zakładce „kontakt” znajdującego się na stronie głównej.